Lokalizacja - Strona lipiec 2018

Przejdź do treści
      Dom Seniora " A w sercu maj" w Woli Czołnowskiej położony jest w malowniczej, spokojnej części gminy Baranów w otoczeniu lasu i parku.
Atrakcyjne położenie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki oraz na terenach o spokojnym acz urozmaiconym krajobrazie, obfitującym w lasy iglaste, liściaste oraz mieszane stwarza możliwość aktywnego wypoczynku.
Gmina Baranów położona jest w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, ok. 20 km od Puław.
Lublin oddalony jest o ok. 52 km, Radom o ok. 78 km, a Warszawa o 112 km.
       Gmina Baranów leży na lewym brzegu rzeki Wieprz w szerokim obniżeniu dolinnym, a Wola Czołnowska leży na zamykającym je wyniosłości.
Rzeka wije się tu malowniczymi zakolami, a nurt rzeki w tym rejonie jest spokojny.
       Północna część gminy ze względu na wysokie walory krajobrazowe tworzone przez lasy, łąki, torfowiska oraz stworzony przez nie specyficzny, unikatowy ekosystem znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Pradolina Wieprza".
       Bogata roślinność " Pradoliny Wieprza" stała się siedliskiem rzadkich gatunków ptaków m. in.: derkaczy, perkozów, łabędzi niemych, pustułek, błotniaków, remizów. Na spacerach można spotkać bobra, wydry a nawet żółwia błotnego.

Gmina leży na szlaku sezonowych przelotów ptaków.


Administrator strony: Szczurek Wojciech - kubawoj@hot.pl /697-527-808/
Wróć do spisu treści